Gratis-Cursus

4.6 – Oefeningen

Header-Excel

Excel 2010 – Oefeningen – Les 4

  ’10 minuten

Excel 2010 – Oefeningen – Les 4

  1. Open een bestaand Excel 2010-document.
  2. Selecteer een cel en verander het lettertype, de grootte en de kleur van de tekst. Bijvoorbeeld, verander het lettertype naar ‘Verdana’, de grootte van de letters naar ‘16’ en verander de kleur van de letters in groen.
  3. Selecteer een gedeelte van de inhoud in één cel en maak alleen dat gedeelte vet.
  4. Voeg een rand toe rondom een groep cellen.
  5. Verander de opvulkleur van een groep cellen.
  6. Probeer de uitlijning van de inhoud van sommige cellen te veranderen, zowel horizontaal als verticaal.
  7. Probeer de opmaak van een nummer te veranderen.

lesgever excel worden

© Gratis Cursus 2016